8.4.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK

Usnesení č. UZ/16/15/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 


Důvodová zpráva: 8.4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - čerpání úvěru - DZ - ZOK 24.06.2019.docx
Přílohy:
8.4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - příloha č. 1 - žádost o čerpání úvěru.docx
8.4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - příloha č. 2 - přehled úvěru.xlsx