5.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Personální záležitosti výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK

Usnesení č. UZ/16/7/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí návrhy na odvolání členů výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje dle důvodové zprávy


 
2

odvolalo pana XXXXX z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje k datu 24. 6. 2019


 
3

zvolilo novým členem Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje pana XXXXX s účinností od 25. 6. 2019


 
4

odvolalo paní XXXXX z funkce členky Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje k datu 24. 6. 2019


 
5

zvolilo novým členem Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje pana XXXXX s účinností od 25. 6. 2019


 
6

ukládá vyhotovit nový členům výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje dekrety o zvolení

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 5.1. -Personální záležitosti výborů ZOK - DODATEK - ZOK 24-06-2019- anonymizovaná verze.docx
Přílohy:
5.1. Příloha č. 01 personální záležitosti výborů ZOK -anonymizovaná verze.pdf