4.1.

Předkládá: předsedové výborů zastupitelstva
Zpracoval: předsedové výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK

Usnesení č. UZ/16/5/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje:

a) Zápis z 14. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 27. 5. 2019

b) Zápis z 11. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 5. 6. 2019


 


Důvodová zpráva: 4 - Zápisy ze zasedání výborů ZOK -DODATEK ZOK 24-06-2019.docx
Přílohy:
4.1. Příloha č. 01 V-RCR zápis č. 14.docx
4.1. Příloha č. 02 V-RCR usnesení č. 14.docx
4.1. Příloha č. 03 V-Z zápis č. 11.docx
4.1. Příloha č. 04 V-Z usnesení č. 11.docx