68.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: JUDr. Vladimír Lichnovský,
uvolněný člen ZOK pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Cyklotrasa ‚Ochutnej Střední Moravu‘“

Usnesení č. UZ/17/83/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 4. 6. 2019 na realizaci akce „Cyklotrasa ‚Ochutnej Střední Moravu‘“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace Svazkem obcí Mikroregionu Mohelnicko, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, IČO: 70626812, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, dle bodu 2 usnesení

O: JUDr. Vladimír Lichnovský, uvolněný člen ZOK pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: 68. Dodatekč. 1 ke smlouvě na realizaci akce Cyklotrasa Ochutnej SM_OKH_ZOK_23.9.2019.docx
Přílohy:
68. Dodatekč. 1 ke smlouvě na realizaci akce Cyklotrasa Ochutnej SM_P1_an_OKH_ZOK_23.9.2019.docx
68. Dodatekč. 1 ke smlouvě na realizaci akce Cyklotrasa Ochutnej SM_P2_an_OKH_ZOK_23.9.2019.pdf
68. Dodatekč. 1 ke smlouvě na realizaci akce Cyklotrasa Ochutnej SM_P3_an_OKH_ZOK_23.9.2019.pdf