62.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Kralice na Hané

Usnesení č. UZ/17/77/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

neschvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Kralice na Hané, se sídlem Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané, IČO: 00288390, DIČ: CZ00288390, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 62-dodatek Kralice-ODSH-Z-23-09-2019.docx
Přílohy:
62-Příloha č. 1-dodatek ke smlouvě-Kralice-ODSH-Z-23-09-2019.docx