61.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s městem Hranice, obcí Mutkov, městem Šternberk a obcí Dubicko

Usnesení č. UZ/17/76/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Hranice, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, IČO: 00301311, DIČ: CZ00301311, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Mutkov, se sídlem Mutkov 14, 785 01 Šternberk, IČO: 48770485, DIČ: CZ48770485, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Šternberk, se sídlem Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, IČO: 00299529, DIČ: CZ00299529, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy


 
5

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Dubicko, se sídlem Velká Strana 56, 789 72 Dubicko, IČO: 00302538, DIČ: CZ00302538, dle přílohy č. 4 důvodové zprávy


 
6

ukládá podepsat dodatky dle bodu 2 až 5 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 61-dodatky ke smlouvě-Hranice,Mutkov,Štbk,Dubicko-ODSH-Z-23-09-2019.docx
Přílohy:
61-Příloha č. 1-dodatek ke smlouvě-Hranice-ODSH-Z-23-09-2019.docx
61-Příloha č. 2-dodatek ke smlouvě-Mutkov-ODSH-Z-23-09-2019.docx
61-Příloha č. 3-dodatek ke smlouvě-Šternberk-ODSH-Z-23-09-2019.docx
61-Příloha č. 4-dodatek ke smlouvě-Dubicko-ODSH-Z-23-09-2019.docx