59.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Finanční záležitosti příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/17/74/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje úpravu nákladů projektových dokumentací a investičních akcí pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu 1. a 2. důvodové zprávy


 
3

schvaluje prodloužení termínů vyúčtování projektových dokumentací pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu 1. důvodové zprávy


 
4

schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2 942 000 Kč pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu 1. důvodové zprávy


 
5

schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 20 037 000 Kč pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu 2. důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 59-finanční záležitosti SSOK-ODSH-Z-23-09-2019.docx