55.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 – dodatky ke smlouvám

Usnesení č. UZ/17/70/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Grygov, IČO: 00298875, dle důvodové zprávy, ve znění vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Postřelmov, IČO: 00303232, dle důvodové zprávy, ve znění vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle bodu 2 a 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 55. Dotace na pořízení, tech-zhod-a opr-pož-tech-a nákup věc-vyb-JSDHO OK 2019–dod- ke sml.docx
Přílohy:
55. Příloha č. 1 - Vzorový dotatek č.1.docx
55. Příloha č. 2 Žádost obce Grygov anonym.pdf
55. Příloha č. 3 Žádost obce Postřelmov anonym.pdf