52.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS. náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Odstoupení od dohody o spolupráci mezi Olomouckým krajem a spolkem Osobní Rozvoj Média, z.s.

Usnesení č. UZ/17/67/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje odstoupení od dohody o spolupráci č. 2017/03790/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a spolkem Osobní Rozvoj Média, z. s., se sídlem Branišovská 82, Točná, Praha 4, 143 00, IČO: 03452361, uzavřené dne 8. 1. 2018, jejíž uzavření bylo schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje č. UZ/8/68/2017 dne 18. 12. 2017, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat odstoupení od dohody o spolupráci dle bodu 2 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 52_DZ_Odstoupení dohody o spolupráci_Srdce regionu_ZOK_23_9_2019.docx
Přílohy:
52_P1_Odstoupení dohody o spolupráci_Srdce regionu_ZOK_23_9_2019.docx