51.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Financování závazků Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Usnesení č. UZ/17/66/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje navržený postup při zajištění financování závazků Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 51-DZ-Financování závazků Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava-OSR-23_9_2019.docx
Přílohy:
51-Příloha 1-Financování závazků Reg rady regionu soudržnosti Střední Morava-OSR-23_9_2019.docx