50.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS. náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje

Usnesení č. UZ/17/64/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje obci Palonín, IČO: 00303127, se sídlem Palonín 17, 789 83, Palonín, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s obcí Palonín, IČO: 00303127, se sídlem Palonín 17, 789 83, Palonín, dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/18/2018 ze dne 17. 12. 2018, vzor „Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na akci obcím, městům“


 


Důvodová zpráva: 50_DZ_Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strateg rozvoje_OSR_ZOK_23_9_2019.docx
Přílohy:
50_Příloha 1_Žádost o poskytnutí indiv dotace v oblasti strat rozvoje_OSR_ZOK_23_9_2019.XLSX