44.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák
3. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví – město Štíty

Usnesení č. UZ/17/58/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli město Štíty, IČO: 00303453, ve výši 184 841 Kč s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem město Štíty, IČO: 00303453, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 44. - Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví_OZ_DZ_ZOK_23.9.2019.docx
Přílohy:
44. - P1_Smlouva o poskytnutí dotace_ Město Štíty_anonym..docx