42.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru

JUDr. Anna Šturmová
právník odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/17/56/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální dle přílohy č. 1–3


 
3

ukládá podepsat dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: Dodatky zřizovacích listin PO v oblasti sociální_OSV-ZOK-23-9-2019_.docx
Přílohy:
Příloha 01_Dodatek č. 11 ke ZL Domova Štíty Jedlí.docx
Příloha 02_Dodatek č. 18 ke ZL Vincentina - poskytovatele sociálních služeb Šternberk.docx
Příloha 03_Dodatek č. 11 ke ZL Centra Dominika Kokory.docx