37.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Navýšení alokace Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019

Usnesení č. UZ/17/51/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje navýšení finančních prostředků určených na poskytnutí dotací v dotačním titulu 2 "Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství" ve výši 14 000 Kč


 


Důvodová zpráva: 37. - Navýšení alokace Programu na podporu aktivit ŽP a Zem-OŽPZ-Z-23-09-19.docx