31.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Základní uměleckou školou Němčice nad Hanou, příspěvkovou organizací

Usnesení č. UZ/17/45/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace, IČO: 00380652, Komenského nám. 168, 798 27 Němčice nad Hanou, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 31.-DZ-Dod.č. 1 k v.sm. o p.d.m. OK a ZUŠ Něm. n.H.-OKSPP-Z23-09-2019.docx
Přílohy:
31.-Příloha č.01-Dod. č. 1 k veř.s. o p.d.mezi OK a ZUŠ N. n.H.-OKSPP-Z23-09-2019.docx