25.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Žádosti o stanovisko Olomouckého kraje k investičním projektům v oblasti sportu

Usnesení č. UZ/17/40/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje příslib finanční spoluúčasti Olomouckého kraje na investičním projektu v oblasti sportu, žadatele HC TJ Šternberk, z.s., Blahoslavova 15, 785 01 Šternberk, IČO: 44936168, v maximální výši 20 % celkových uznatelných nákladů, a to za podmínky projednání a schválení dotace Zastupitelstvem Olomouckého kraje a poskytnutí investiční finanční dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje příslib finanční spoluúčasti Olomouckého kraje na investičním projektu v oblasti sportu, žadatele Golf club Rapotín z.s., Krátká 2a, 787 01 Šumperk, IČO: 05557887, v maximální výši 20 % celkových uznatelných nákladů, a to za podmínky projednání a schválení dotace Zastupitelstvem Olomouckého kraje a poskytnutí investiční finanční dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat deklarovaný příslib finanční spoluúčasti Olomouckého kraje dle bodu 2 a 3 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 25.-DZ-Žádosti o stanovisko OK k invest. proj. v obl. sportu-OSKPP-RZ23-09-2019.docx
Přílohy:
25.-Příloha č. 1-Žádosti o pod. pr.-OSKPP-Z23-09-2019-anonym..pdf
25.-Příloha č. 2-Informační dopis pro žadatele-OSKPP-Z23-09-2019.docx