18.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Usnesení č. UZ/17/33/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle důvodové zprávy a příloh č. 1–9 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 18. - DZ - Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací - OŠM-ZOK-23-9-2019.docx
Přílohy:
18. - Příloha č. 1 - SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník -OŠM-ZOK-23-9-2019.docx
18. - Příloha č. 2 - Slovanské gymnázium OIomouc - OŠM-ZOK-23-9-2019.docx
18. - Příloha č. 3 - SŠ, ZŠ a MŠ prof. Vejdovského - OŠM-ZOK-23-9-2019.docx
18. - Příloha č. 4 - VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 - OŠM-ZOK-23-9-2019.docx
18. - Příloha č. 5 - SŠT a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 - OŠM-ZOK-23-9-2019.docx
18. - Příloha č. 6 - SŠ technická Přerov, Kouřílkova 8 - OŠM-ZOK-23-9-2019.docx
18. - Příloha č. 7 - ZUŠ Žerotín, Olomouc, kavaleristů 6 - OŠM-ZOK-23-9-2019.docx
18. - Příloha č. 8 - VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1 - OŠM-ZOK-23-9-2019.docx
18. - Příloha č. 9 - SPŠ elektrotechnická a OA Mohelncie - OŠM-ZOK-23-9-2019.docx