14.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Kateřina Suchánková, MBA
ředitelka KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace se statutárním městem Přerov

Usnesení č. UZ/17/22/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území statutárního města Přerova, dle důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 2 smlouvy, dle bodu 2 usnesení

O: ředitelka p. o. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o kompenzaci se SM Přerov-KIDSOK-Z-23.9.19.docx
Přílohy:
14. Příloha č. 01-Dodatek č. 2 SM Přerov-KIDSOK-Z-23.9.19.docx