13.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Kateřina Suchánková, MBA
ředitelka KIDSOK, p. o.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace s městem Zábřeh

Usnesení č. UZ/17/21/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území města Zábřeh, dle důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 smlouvy, dle bodu 2 usnesení

O: ředitelka p. o. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 13. Dodatek č. 1 ke smlouvě kompenzace s městem Zábřeh-KIDSOK-Z-23.9.19.docx
Přílohy:
13. Příloha č. 01-Dodatek č. 1 Zábřeh-KIDSOK-Z-23.9.19.docx