11.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Javorník a obcí Mladějovice

Usnesení č. UZ/17/19/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Javorník, se sídlem nám. Svobody 134, 790 70 Javorník, IČO: 00302708, DIČ: CZ00302708, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Mladějovice, se sídlem Mladějovice 24, 785 01 Mladějovice, IČO: 00635308, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy


 
4

ukládá podepsat dodatky ke smlouvě dle bodu 2 a 3 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 11-dodatky ke smlouvě-Javorník, Mladějovice-ODSH-Z-23-09-2019.docx
Přílohy:
11-Příloha č. 1-dodatek ke smlouvě-Javorník-ODSH-Z-23-09-2019.docx
11-Příloha č. 2-dodatek ke smlouvě-Mladějovice-ODSH-Z-23-09-2019.docx