7.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu s Komerční bankou, a.s.

Usnesení č. UZ/17/15/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu mezi Olomouckým krajem a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO: 45317054, dle přílohy č. 2


 
3

pověřuje Ladislava Okleška, hejtmana Olomouckého kraje, k podpisu Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu


 


Důvodová zpráva: 7. - Rámcová smlouva s KB - DZ - ZOK 23.09.2019.docx
Přílohy:
7. - Rámcová smlouva s KB - příloha č. 1 - Přehled indikativních nabídek.xlsx
7. - Rámcová smlouva s KB - příloha č. 2 - Rámcová smlouva (anon.).pdf