6.6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová,
vedoucí odboru ekonomického

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/17/14/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí  

a) důvodovou zprávu

b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 6.6. - dotace obcím ze SR - OE - Z 23. 9. 2019.docx
Přílohy:
6.6. - dotace obcím ze SR - Příloha č. 1 - OE - Z 23. 9. 2019.xlsx