6.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.

Usnesení č. UZ/17/10/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 


Důvodová zpráva: 6.3. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - čerpání úvěru - DZ - ZOK 23.09.2019.docx
Přílohy:
6.3. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - příloha č. 1 - žádost o čerpání úvěru.docx
6.3. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - příloha č. 2 - žádost o čerpání úvěru.docx
6.3. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - příloha č. 3 - žádost o čerpání úvěru.docx
6.3. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - příloha č. 4 - žádost o čerpání úvěru.docx
6.3. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - příloha č. 5 - přehled úvěru.xlsx