6.2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – plnění rozpočtu k 30. 6. 2019

Usnesení č. UZ/17/9/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 30. 6. 2019


 


Důvodová zpráva: 6.2. - Plnění rozpočtu k 30. 6. 2019 - OE ZOK 23. 9. 2019.docx
Přílohy:
6.2. - Plnění rozpočtu k 30. 6. 2019 - OE ZOK 23. 9. 2019.xlsx