4.1.

Předkládá: předsedové výborů zastupitelstva
Zpracoval: předsedové výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2019

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK

Usnesení č. UZ/17/5/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje:

a) zápis z 15. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 6. 8. 2019

b) zápis z 14. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 4. 9. 2019


 


Důvodová zpráva: 4.1. - Zápisy ze zasedání výborů ZOK -DODATEK ZOK 23-09-2019.docx
Přílohy:
4.1. Příloha č. 01 V-RCR zápis č. 15.docx
4.1. Příloha č. 02 V-RCR usnesení č. 15.docx
4.1. Příloha č. 03 V-VVZ zápis č. 14.docx
4.1. Příloha č. 04 V-VVZ usnesení č. 14.docx