46.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Žádost obce Palonín o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy

Usnesení č. UZ/10/61/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2nevyhovuje žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje obci Palonín ve výši 60 000 Kč s odůvodněním dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 46-individuální žádost Palonín-Z-23-04-2018.docx