43.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Delegování zástupců Olomouckého kraje na valné hromady sdružení cestovního ruchu

Usnesení č. UZ/10/58/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2deleguje Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, jako zástupce Olomouckého kraje na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob „Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu“

 
3deleguje Ing. Milana Klimeše, náměstka hejtmana Olomouckého kraje, jako kandidáta na člena správní rady zájmového sdružení právnických osob „Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu“

 
4deleguje Ing. Hanu Mazochovou, předsedkyni Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje, jako kandidátku na členku dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob „Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu“

 
5deleguje Ing. Jaromíra Hrubana, člena Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje, jako zástupce Olomouckého kraje na valné hromadě zájmového sdružení právnických osob „Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu“

 
6deleguje Ing. Jaromíra Hrubana, člena Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje, jako kandidáta na člena správní rady zájmového sdružení právnických osob „Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu“

 
7deleguje Ing. Hanu Mazochovou, předsedkyni Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje, jako kandidátku na členku dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob „Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu“

 


Důvodová zpráva: 43. - Delegování na valné hromady SCR - OKH- ZOK 23-4-2018.docx