42.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2018

Usnesení č. UZ/10/57/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2bere na vědomí rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2018 dle příloh č. 1–3 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 42.-DZ-Rozpis rozpočtu škol a škol. zař. v působnosti OK na rok 2018-OŠM-Z23-04-18.docx
Přílohy:
42.-Příloha č.1-Rozpis rozpočtu PN na školy zřizované OK na rok 2018-OŠM-Z23-04-18.xlsx
42.-Příloha č.2-Rozpis rozpočtu PN na školy zřizované obcemi na rok 2018-OŠM-Z23-04-18.xlsx
42.-Příloha č.3-Rozpis rozpočtu rozvojových programů MŠMT na rok 2018-OŠM-Z23-04-18.xlsx