40.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Poskytnutí návratné finanční výpomoci sdružením cestovního ruchu

Usnesení č. UZ/10/56/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje znění Vzorové žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3schvaluje postup pro administraci žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle části A důvodové zprávy

 
4schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc, ve výši 2 700 000 Kč, dle části B důvodové zprávy

 
5schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Olomouckým krajem a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 367/5, 779 00 Olomouc, ve znění Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
6schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Kladská 233/1, 787 01 Šumperk, ve výši 1 292 725 Kč dle části C důvodové zprávy

 
7schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Olomouckým krajem a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Kladská 233/1, 787 01 Šumperk, ve znění Přílohy č. 3 důvodové zprávy

 
8ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu 5 a 7 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 40. poskytnutí návratné finanční výpomoci SCR - OKH - ZOK 23.4.2018.docx
Přílohy:
40. poskytnutí NFV-Příloha č. 1-vzorová žádost-OE,OKH-ZOK 23.4.2018.xlsx
40. poskytnutí NFV-SCR příloha č. 2 - OKH - ZOK 23.4.2018.docx
40. poskytnutí NFV-SCR příloha č. 3 - OKH - ZOK 23.4.2018.docx