39.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Memorandum o spolupráci při realizaci projektu výstavby interaktivního vzdělávacího centra bezpečí

Usnesení č. UZ/10/55/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu výstavby interaktivního vzdělávacího centra bezpečí dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat Memorandum o spolupráci při realizaci projektu výstavby interaktivního vzdělávacího centra bezpečí

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 39. Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby interaktivního vzdělávacího CB.doc