37.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení I. etapy

Usnesení č. UZ/10/53/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí dotace ve výši 347 000 Kč pro SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje, IČ: 71164952, dle bodu 1 důvodové zprávy

 
3schvaluje poskytnutí dotace ve výši 275 000 Kč pro SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Jeseník, IČ: 64095525, dle bodu 2 důvodové zprávy

 
4schvaluje poskytnutí dotace ve výši 304 000 Kč pro SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Olomouc, IČ: 65890132, dle bodu 3 důvodové zprávy

 
5schvaluje poskytnutí dotace ve výši 190 000 Kč pro SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Olomouc, IČ: 65890132, dle bodu 4 důvodové zprávy

 
6schvaluje poskytnutí dotace ve výši 290 000 Kč pro SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Prostějov, IČ: 62859781, dle bodu 5 důvodové zprávy

 
7schvaluje poskytnutí dotace ve výši 370 000 Kč pro SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Přerov, IČ: 64601641, dle bodu 6 důvodové zprávy

 
8schvaluje poskytnutí dotace ve výši 358 000 Kč pro SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Šumperk, IČ: 62353284, dle bodu 7 důvodové zprávy

 
9schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy na celoroční činnost právnickým osobám schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/71/2017, s příjemci dle bodu 2–8 usnesení

 
10ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci, dle bodu 9 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 37. Dotace na činnost, akce a projekty hasičů a SDH OK 2018-I. etapa_OKH_ZOK 23_04_18.docx