33.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Lubomír Baláš, ředitel

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová,
vedoucí odboru kontroly

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení č. UZ/10/49/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu a prominutí penále v plné výši, uloženého za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje dle bodu A)–B) důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 33. Prominutí povinností za PRK - DZ - OK-ZOK_23-4-2018.doc
Přílohy:
33. Příloha č. 01 - podrobné výsledky kontrol - OK-ZOK_23-4-2018.pdf
33. Příloha č. 02 - žádost obec Hlubočky - OK-ZOK_23-4-2018.pdf
33. Příloha č. 03 - žádost obec Náklo - OK-ZOK_23-4-2018.pdf