31.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – vyhodnocení za rok 2017

Usnesení č. UZ/10/47/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu, včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2

 
2schvaluje Zprávu o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2017 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 31_DZ_Vyhodnocení SROK 2017-OSR-ZOK_23_4_2018.docx
Přílohy:
31_P1_Zpráva o uplatnění SROK 2017-OSR-ZOK_23_4_2018.docx
31_P2_Hodnocení SROK 2017-OSR-ZOK_23_4_2018.xlsx