26.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, Dis,
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje zkráceným postupem

Usnesení č. UZ/10/42/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2rozhoduje o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje zkráceným postupem, dle ustanovení § 42a–42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o Obsahu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

 


Důvodová zpráva: Důvodová zpráva.docx