25.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák,
3. náměstek hejtmana
Ing. Bohuslav Kolář, MBA
vedoucí odboru zdravotnictví

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/10/41/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2018, dle důvodové zprávy a příloh č. 1, 2, 3 a 4 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


4ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2018 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana


5ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci na konkrétní účel v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 24. 9. 2018

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 25._Dotační program pro zdravotnictví v roce 2018_OZ_DZ_ZOK_ 23. 4. 2018.docx
Přílohy:
25._P1_Pravidla pro dotační program.docx
25._P2 _Vzor žádosti.docx
25._P3 _Vzorová smlouva na akci fyzické osobě.docx
25._P4_Vzorová smlouva na akci právnické osobě.docx