24.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2017

Usnesení č. UZ/10/40/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje udělení Ceny hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2017 prof. Mgr. Jindřichu Štreitovi, dr. h. c.

 


Důvodová zpráva: 24.-Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se ZP za rok 2017 OSV-ZOK-23-4-2018.docx