23.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/10/39/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Javorník, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace v sociální oblasti dle bodu 2 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 23. Dodatek zřizovací listiny PO v oblasti sociální_OSV-ZOK-23-4-2018.docx
Přílohy:
23. Příloha č.1-Dodatek č. 9 k ZL PO Domov pro seniory Javorník_OSV-ZOK-23-4-2018.docx