21.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Dotační program pro sociální oblast 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/10/37/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje navýšení finančních prostředků v Dotačním programu pro sociální oblast 2018 do dotačního titulu č. 3 Podpora prorodinných aktivit ve výši 1 500 000 Kč a do dotačního titulu č. 4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování ve výši 1 418 577 Kč

 
3schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje příjemcům pod pořadovými čísly 2–4, 7–10, 14–17 na účel a ve výši dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
4schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje příjemcům na účel a ve výši dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy – návrh 2

 
5schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje příjemcům na účel a ve výši dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy – návrh 2

 
6nevyhovuje žádostem o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příjemci pod pořadovým číslem 12 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy, příjemci pod pořadovým číslem 24 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy a příjemcům pod pořadovým číslem 8, 12, 17, 21, 32, 33 a 38, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy

 
7schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje s příjemci dle bodů 3, 4, a 5 usnesení, ve znění vzorových veřejnoprávních smluv schválených usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/37/2017 ze dne 18. 9. 2017

 
8ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Olomouckého kraje dle bodu 7 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


9zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje

 


Důvodová zpráva: 21.-Dotační program pro sociální oblast 2018 - vyhodnocení_ZOK-OSV-23-4-2018 .docx
Přílohy:
21.-Příloha č. 1 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 1.XLS
21.-Příloha č. 2 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 3.XLS
21.-Příloha č. 3 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 4.XLS
21.-Příloha č. 4 - Seznam žadatelů v rámci DT č.1 a 2 spadající do kompetence rozhodování ROK.XLS
21.-Příloha č. 5 - Seznam žádostí, které byly stornovány v rámci DT č. 3.XLS
21.-Příloha č. 6 - Seznam žádostí, které byly stornovány v rámci DT č. 4.XLS