20.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/10/36/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu "Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018", dle důvodové zprávy a příloh č. 1–4 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


4ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje "Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018" dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


5ukládá předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje vyhodnocení žádostí obcí o dotaci v "Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018"

T: 24. 9. 2018

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


6zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků dotačního programu dle bodu 2 usnesení Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu nebo programu

 


Důvodová zpráva: 20.-DZ-Program na podporu inv.akcí v obl.sportu-provoz a údržba SaTV zař-OSKPP-Z23-04-2018.docx
Přílohy:
20.-Příloha č.01-Prog na podporu inv.akcí vobl.Sa VČ v OK-pravidla-OSKPP-Z23-04-2018.docx
20.-Příloha č.02-Vzor žádosti-DP na podp.inv.a-OSKPP-Z23-04-2018.xlsx
20.-Příloha č.03-Vzorová veř. smlouva o poskytnutí dotace na ak-OSKPP-Z23-04-2018.docx
20.-Příloha č.04-Vzorová veř. smlouva o poskytnutí dotace na ak-OSKPP-Z23-04-2018.docx