18.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/10/34/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2bere na vědomí informaci o dotacích schválených Radou Olomouckého kraje v dotačním programu Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2018, dle příloh č. 1, 4 a 7 důvodové zprávy

 
3schvaluje navýšení finančních prostředků v Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2018, dotačním titulu 1 Obnova kulturních památek o částku 100 000 Kč, dle důvodové zprávy

 
4bere na vědomí informaci o žádostech dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018, dotačního titulu č. 1, které byly stornovány, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

 
5bere na vědomí informaci o žádostech dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018, dotačního titulu č. 2, které byly stornovány, dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy

 
6bere na vědomí informaci o žádostech dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018, dotačního titulu č. 3, které byly stornovány, dle Přílohy č. 9 důvodové zprávy

 
7schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 1 – Obnova kulturních památek, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
8schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 2 – Obnova staveb drobné architektury místního významu, dle Přílohy č. 5 důvodové zprávy

 
9schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 3 – Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón, dle Přílohy č. 8 důvodové zprávy

 
10schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci č. 1–47 v dotačním titulu č. 1 – Obnova kulturních památek, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/41/2017

 
11schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci č. 1–26 v dotačním titulu č. 2 – Obnova staveb drobné architektury místního významu, dle Přílohy č. 5 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/41/2017

 
12schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci č. 1–5 v dotačním titulu č. 3 – Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón, dle Přílohy č. 8 důvodové zprávy, ve znění dle vzorových veřejnoprávních smluv schválených na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/41/2017

 
13ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodů 10, 11, 12 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


14nevyhovuje žádostem žadatelů dle Přílohy č. 2 s odůvodněním dle důvodové zprávy

 
15nevyhovuje žádostem žadatelů dle Přílohy č. 8 s odůvodněním dle důvodové zprávy

 
16zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s výjimkou údajů, schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje

 


Důvodová zpráva: 18.-DZ-Program památkové péče v OK-vyhodnot.-OSKPP-Z-23.4.2018.docx
Přílohy:
18.-Příloha č. 1-Kompetence ROK-OSKPP-Z23-4-2018 (2).docx
18.-Příloha č. 2-Kompetence ZOK-OSKPP-Z23-4-2018 (1).docx
18.-Příloha č. 3-storno-OSKPP-Z23-4-2018.docx
18.-Příloha č. 4-Kompetence ROK-OSKPP-Z23-4-2018.docx
18.-Příloha č. 5-Kompetence ZOK-OSKPP-Z23-4-2018.docx
18.-Příloha č. 6-storno-OSKPP-Z23-4-2018.docx
18.-Příloha č. 7-Kompetence ROK-OSKPP-Z23-4-2018.docx
18.-Příloha č. 8-Kompetence ZOK-OSKPP-Z23-4-2018.docx
18.-Příloha č. 9-storno-OSKPP-Z23-4-2018.docx