15.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a sportu

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2bere na vědomí informaci o stornovaných žádostech dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
 
3nevyhovuje žádosti žadatele dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy
 
4schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle důvodové zprávy a Příloh č. 2 důvodové zprávy
 
5schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle bodu 4 důvodové zprávy
 
6ukládá podepsat smlouvy dle bodu 5 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 15.-DZ-Žádosti o poskytnutí individ. dotací v oblasti kultury a sportu-OSKPP-Z23-04-2018.docx
Přílohy:
15.-Příloha č.01-Tabulka žadatelů v oblasti kultury a sportu-stornované -OSKPP-Z23-04-2018.xls
15.-Příloha č.02-Tabulka žadatelů v obl. kult. a sportu-dop. ke schválení-OSKPP-Z23-04-2018.xls
15.-Příloha č.03-Tabulka žadatelů v obl. kultury a sportu-nevyhověno-Z23-04-2018.xls
15.-Příloha č.04-Vz. veř. sml. o poskytnutí dotace na akci pr. os.-OSKPP-Z23-04-2018.docx
15.-Příloha č.05-Vz. veř. sml. o poskytnutí dotace na celoroční čin. pr. os.-OSKPP-Z23-04-2018.docx