12.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Usnesení č. UZ/10/28/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle příloh č. 1–12 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 12.-Důvodová zpráva-Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací.doc
Přílohy:
12.-Příloha č.01-SŠ designu a mody-OŠM-ZOK-23-04-18.docx
12.-Příloha č.02-SPŠ, Přerov-OŠM-ZOK-23-04-18.docx
12.-Příloha č.03-SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského-OŠM-ZOK-23-04-18.docx
12.-Příloha č.04-G, Olomouc - Hejčín-OŠM-ZOK-23-04-18.docx
12.-Příloha č.05-ZŠ Jeseník, Fučíkova 312-OŠM-ZOK-23-04-18.docx
12.-Příloha č.06-SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk-OŠM-ZOK-23-04-18.doc
12.-Příloha č.07-G, Jeseník,Komenského 281-OŠM-ZOK-23-04-18.docx
12.-Příloha č.08-SZŠ, Hranice, Nová 1820-OŠM-ZOK-23-04-18.docx
12.-Příloha č.09-SŠ technická a zemědělská Mohelnice-OŠM-ZOK-23-04-18.doc
12.-Příloha č.10-SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh-OŠM-ZOK-23-04-18.docx
12.-Příloha č.11-SPŠ Hranice-OŠM-ZOK-23-04-18.doc
12.-Příloha č.12-SLŠ Hranice-OŠM-ZOK-23-04-18.docx