11.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství
a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2016/2017

Usnesení č. UZ/10/27/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2016/2017, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá zaslat Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2016/2017 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a zveřejnit ji na webových stránkách Olomouckého kraje

T: ihned

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 11.-DZ-Výr. zpr. o stavu a rozvoji vzděl. soust. v OK za šk. rok 2016-17-OŠM-ZOK 23-04-18.docx
Přílohy:
11.-Příloha č.1-Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzděl.soust. v OK 2016-17-OŠM-Z23-4-2018.docx