7.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Dodatky k úvěrovým smlouvám s Komerční bankou, a. s.

Usnesení č. UZ/10/14/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru a dodatky ke smlouvám o úvěrech mezi Olomouckým krajem a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ: 45317054, dle Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 důvodové zprávy

 
3pověřuje Ladislava Okleška, hejtmana Olomouckého kraje, k podpisu dodatků smlouvy o revolvingovém úvěru a smlouvám o úvěrech dle bodu 2 usnesení

 


Důvodová zpráva: 7. - Dodatky k úvěrovým smlouvám s Komerční bankou, a.s. - DZ - ZOK 23.4.2018.docx
Přílohy:
7. - Dodatky k úvěrovým smlouvám s Komerční bankou, a.s. - příloha č. 1 - návrh dodatku.docx
7. - Dodatky k úvěrovým smlouvám s Komerční bankou, a.s. - příloha č. 2 - návrh dodatku.docx
7. - Dodatky k úvěrovým smlouvám s Komerční bankou, a.s. - příloha č. 3 - návrh dodatku.docx