6.5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.

Usnesení č. UZ/10/13/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 


Důvodová zpráva: 6.5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - splátka úvěru - DZ - ZOK 23.4.2018.docx
Přílohy:
6.5. - Rozpočet Olomouckého kreje 2018 - příloha č. 1 - přehled úvěru.xlsx