6.3.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK

Usnesení č. UZ/10/10/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 


Důvodová zpráva: 6.3.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - čerpání úvěru - DZ - ZOK 23.4.2018.docx
Přílohy:
6.3.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2018 - příloha č. 1 - žádost o čerpání úvěru.docx
6.3.1. - Rozpočet Olomouckého kreje 2018 - příloha č. 2 - přehled úvěru.xlsx