5.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení

Usnesení č. UZ/10/5/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje zapojení části použitelného zůstatku na bankovních účtech Olomouckého kraje za rok 2017 ve výši 257 148 632,- Kč a jeho zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje roku 2018 dle Přílohy č. 1

 


Důvodová zpráva: 5.1. - Rozpočet OK 2017 - zapojení přebytku - důvodová zpráva.doc
Přílohy:
5.1. - Rozpočet OK 2017 - Přílohy č. 1 a 2 - upravené.xlsx