4.

Předkládá: předsedové výborů zastupitelstva
Zpracoval: předsedové výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/10/4/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje:
a) Zápis z 6. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 14. 2. 2018
b) Zápis ze 7. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 15. 2. 2018
c) Zápis z 6. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 20. 2. 2018
d) Zápis ze 7. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 28. 2. 2018

 


Důvodová zpráva: 04- DZ Zápisy ze zasedání výborů ZOK 23-04-2018.docx
Přílohy:
04. - Příloha č. 01 V-RR zápis č. 06 - 2018.docx
04. - Příloha č. 02 V-RR usnesení č. 06 - 2018.doc
04. - Příloha č. 03 V-RCR zápis č. 07 - 2018.docx
04. - Příloha č. 04 V-RCR usnesení č. 07 - 2018.docx
04. - Příloha č. 05 V-F zápis č. 06 - 2018.docx
04. - Příloha č. 06 V-F usnesení č. 06 - 2018.docx
04. - Příloha č. 07 V-VVZ zápis č. 07 - 2018.doc
04. - Příloha č. 08 V-VVZ usnesení č. 07 - 2018.doc