2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/10/2/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 26. 3. 2018 dle důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 2 - Kontrola plnění usnesení ZOK 23-04-18 - OKH.docx