1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

Usnesení č. UZ/10/1/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje upravený program 10. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 23. 4. 2018

 


Důvodová zpráva: 1 - návrh programu ZOK 23-04-18 - aktualizace po ROK 16-04-18.docx